Alles over de zorg

Altrecht

Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. We bieden (hoog)specialistische behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én onze netwerkpartners, zoeken we waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, transdiagnostische en integrale behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen en tussen organisaties. Beslissingen nemen we altijd samen met de cliënt en zijn netwerk. We kijken samen wat werkt en wat iemand nodig heeft. Als het kan behandelen we thuis of dichtbij huis, of op een van onze locaties als dat nodig is.

Op de WA Hoeve biedt Altrecht in twee panden voortgezette klinische behandeling aan ongeveer 55 patiënten.

 

Fivoor

Op de WA Hoeve biedt Fivoor intensieve psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. Dat doen wij op onze locaties: Wier Kliniek Gesloten, Wier+ en FPA Utrecht.

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Voor omwonenden van de WA Hoeve heeft Fivoor een aparte pagina ingericht met relevante informatie, zoals de gegevens van de buurtcoaches en nieuws vanuit Fivoor.