Alles over zorg

Altrecht

Altrecht is eigenaar van het terrein en de panden op de WA Hoeve. In twee panden biedt Altrecht zelf psychiatrische behandeling aan ongeveer 55 patiënten (voortgezette klinische behandeling).

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek willen een leven zoals de meeste mensen dat willen. Altrecht ondersteunt hen daarom bij hun ontwikkeling van (lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer zo goed mogelijk kunnen innemen. Het is van belang om patiënten weer hoop te geven en uitzicht op een leven dat hij of zij zelf wil leiden. Dit kunnen we niet alleen. We doen het samen met naasten en met (informele) netwerkpartners. Onze inbreng is psychiatrische diagnostiek en behandeling. Wij blijven ons ontwikkelen om de zorg steeds verder te verbeteren door behandelingen samen met patiënten en hun naasten te evalueren, door mensen op te leiden en door praktijkgericht onderzoek te doen.

Fivoor

Op de WA Hoeve biedt Fivoor intensieve psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. Dat doen wij op onze locaties: Wier, Wier+ en FPA Utrecht (in Den Dolder). FPA is de afkorting van Forensische Psychiatrische Afdeling.

We geloven in de eigen kracht van mensen, in het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Zo kunnen we iedere patiënt bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

Meer informatie over behandeling op de FPA, de locatie waar patiënten met een forensische indicatie zitten, kunt u hier lezen.

Als een patiënt van Fivoor in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust kan leiden in de omgeving, melden wij dit direct op deze pagina: www.fivoor.nl/buurtmeldingen-den-dolder
Meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten leest u hier.

Informatie over COVID-19 en de Willem Arntsz Hoeve

De afgelopen weken is er veel nieuws over het Coronavirus. Ook de instellingen op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve hebben maatregelen genomen. Naast het voorlichten van onze cliënten over de extra hygiënemaatregelen, proberen wij hen ook op de hoogte te houden van de risico’s van besmetting met het Coronavirus.

Kwetsbare gezondheid
In onze instellingen verblijven cliënten met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast is het virus in leefgroepen gemakkelijk over te dragen. Daarom hebben wij maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan, om onze medewerkers en cliënten zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting. Het uitgangspunt hierbij is dat wij, ondanks de uitdagingen die het Coronavirus met zich meebrengt, zoveel mogelijk de zorg blijven bieden die onze cliënten nodig hebben.

Bezoek en verlof tot minimum beperkt
Een van de maatregelen is dat wij het bezoek in de instellingen tot een absoluut minimum hebben beperkt. In sommige klinieken is zelfs helemaal geen bezoek meer toegestaan. Daarnaast adviseren wij de cliënten zo min mogelijk gebruik te maken van hun verlofmogelijkheden. Is er toch sprake van (beperkt) verlof, dan begeleiden we hen zo veel mogelijk, zodat wij de kans dat zij besmet raken tot een minimum kunnen beperken.

In het geval van een besmetting in een van de klinieken
Indien een cliënt van een van de klinieken ziek wordt, hebben wij een quarantaine afdeling ingericht in de klinieken. Hiermee proberen we de verspreiding van het virus in te dammen. Wij staan in nauw contact met de GGD en laten ons adviseren door experts.

Inzet van buurtcoaches
Vooralsnog zijn onze buurtcoaches wel aan het werk. Mocht het zo zijn dat alle Nederlanders wordt verzocht te allen tijde binnen te blijven, dan zullen wij hun inzet ook afschalen.

Meer informatie?
Mochten jullie vragen hebben over ons beleid, bekijk dan gerust de speciaal daarvoor ingerichte webpagina’s van Altrecht of Fivoor of neem contact op via info@wa-hoeve.nl.