Alles over zorg

Altrecht

Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. We bieden (hoog)specialistische behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Samen met de cliënt, familie en naasten, onze (ervaringskundige) professionals én onze netwerkpartners, zoeken we waar de beste mogelijkheden liggen voor de juiste herstelondersteunende, transdiagnostische en integrale behandeling. Zonder schotten tussen afdelingen en tussen organisaties. Beslissingen nemen we altijd samen met de cliënt en zijn netwerk. We kijken samen wat werkt en wat iemand nodig heeft. Als het kan behandelen we thuis of dichtbij huis, of op een van onze locaties als dat nodig is.

Op de WA Hoeve biedt Altrecht in twee panden voortgezette klinische behandeling aan ongeveer 55 patiënten.

 

Fivoor

Op de WA Hoeve biedt Fivoor intensieve psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. Dat doen wij op onze locaties: Wier, Wier+ en FPA Utrecht (in Den Dolder). FPA is de afkorting van Forensische Psychiatrische Afdeling.

We geloven in de eigen kracht van mensen, in het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Zo kunnen we iedere patiënt bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

Meer informatie over behandeling op de FPA, de locatie waar patiënten met een forensische indicatie zitten, kunt u hier lezen.

Als een patiënt van Fivoor in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust kan leiden in de omgeving, melden wij dit direct op deze pagina: www.fivoor.nl/buurtmeldingen-den-dolder
Meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten leest u hier.