Alles over terrein WA Hoeve

Op de WA Hoeve

Het uitgestrekte terrein van de WA Hoeve omvat naast de zorginstellingen ook woningen (zowel koop- als huurwoningen) waar deels particulieren wonen. Aan de Vijverhof is een deel van de woningen gereserveerd voor mensen met een lichte beperking.

Op de Historische Middenas zijn enkele prachtige panden gevestigd waarin verschillende ondernemers en initiatieven gehuisvest zijn.

Toeven op de hoeve is een initiatief van kunstenaarsechtpaar Dees en Koen Wilgehof-Sodaar. Alle voor publiek toegankelijke evenementen en activiteiten die plaatsvinden op de Willem Arntsz Hoeve kun je hier vinden.

Stichting P’Arts heeft als doelstelling het ontwikkelen, bevorderen, stimuleren en realiseren van beeldende kunst projecten én het behartigen van belangen van beeldende kunstenaars. Stichting P’Arts doet dit door “Ruimte aan kunst” te bieden. Zij stelt op de WA Hoeve 25 ateliers tegen kostprijsniveau beschikbaar aan professionele kunstenaars. Daarnaast stelt zij de Gehoorzaal van de WA Hoeve ter beschikking aan eigen en overige kunstenaars als een vrij toegankelijke en betaalbare expositieruimte voor het exposeren van professionele en hedendaagse kunst.

Het Bezinningshuis is een plek waar mensen kunnen komen om stil te staan bij hun (on)eindigheid of dat van hun naaste. Daarnaast organiseert Het Bezinningshuis themabijeenkomsten, trainingen en workshops voor professionals en particulieren waar van gedachten gewisseld wordt over doodgewone onderwerpen.

WIJ 3.0 is een all-round organisatie voor activering en re-integratie. Zij bieden dagactiviteiten, toeleiding naar betaald werk en opleiding, trainingen en jobcoaching. Wij 3.0 heeft op de WA Hoeve diverse werkplaatsen, zoals de Wissel, maar ook een ICT computerproject, de bloementuin en De Corner, een winkel in tweedehands- en vintagekleding.

De Wissel is een trefpunt op de Dagpauwoog 2. Hier kan iedereen terecht voor een kop koffie of een lekkere lunch. Medewerkers en deelnemers van WIJ 3.0 zorgen voor de keuken en de bediening.

 

Verkoop terrein WA Hoeve

Altrecht heeft het terrein WA Hoeve verkocht aan gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD). Altrecht verlaat de WA Hoeve in Den Dolder uiterlijk per 1 januari 2027, dit is op 23 november 2020 besloten. Altrecht maakt daarmee ruimte voor de herontwikkeling van het terrein door gebiedsontwikkelaar BPD. Hierbij staat vast dat de WA Hoeve een unieke historische plek in de natuur blijft, waar een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting aan wordt toegevoegd.

Geschiedenis WA Hoeve

Pieter Veraart en Kees Kort van Rozenhuis Producties hebben op eigen initiatief in 2016 een korte documentaire over de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder gemaakt. Doel van de documentaire is in kort bestek de geschiedenis te belichten van het terrein van de WA-Hoeve en het unieke karakter van de prachtige gebouwen en de situering hiervan in het landschap.