Alles over terrein WA Hoeve

Op de WA Hoeve

Het uitgestrekte terrein van de WA Hoeve omvat zorginstellingen, diverse organisaties en woningen (zowel koop- als huurwoningen) waar deels particulieren wonen. Aan de Vijverhof is een deel van de woningen gereserveerd voor mensen met een lichte beperking. Op de Historische Middenas zijn enkele prachtige panden gevestigd waarin verschillende ondernemers en initiatieven gehuisvest zijn. Op de website Toeven op de hoeve vind je een overzicht overzicht op van alle organisaties die op de WA Hoeve zitten, wat ze doen en alle voor publiek toegankelijke evenementen en activiteiten die plaatsvinden op de Willem Arntsz Hoeve. De website is een initiatief van kunstenaarsechtpaar Dees en Koen Wilgehof-Sodaar.

Toekomst WA Hoeve

Altrecht heeft het terrein verkocht aan gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development). Het is de bedoeling dat Altrecht en Fivoor de WA Hoeve voor 2027 verlaten. Dit is op 23 november 2020 besloten. De WA Hoeve blijft een unieke historische plek in de natuur, waar een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting aan wordt toegevoegd gaat worden. Bekijk hier de visie en plannen van BPD.

 

Geschiedenis WA Hoeve

Pieter Veraart en Kees Kort van Rozenhuis Producties hebben op eigen initiatief in 2016 een korte documentaire over de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder gemaakt. Doel van de documentaire is in kort bestek de geschiedenis te belichten van het terrein van de WA-Hoeve en het unieke karakter van de prachtige gebouwen en de situering hiervan in het landschap.