Alles over buurtcoaches

Even voorstellen

 

 

 

 

Dit zijn de vier buurtcoaches van Fivoor.

Met de klok mee vanaf linksboven:

Ton, Henny, Hendrik en Erik.

 

 

 

Wat doet de buurtcoach?

Er zijn vier buurtcoaches. Tijdens hun dienst lopen en fietsen zij over het terrein van de WA Hoeve. U kunt hen bellen wanneer u zich zorgen maakt over gedrag van mensen van wie u vermoedt dat zij in behandeling zijn van Altrecht of Fivoor. Ook als u op de WA Hoeve overlast ervaart, kunt u contact opnemen met de buurtcoach. Gaat het om een spoedeisende of levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

De buurtcoach werkt samen met de BOA en de wijkagent. De buurtcoach heeft geen bevoegdheden om iemand staande te houden en draagt ook geen wapens. Als het inderdaad om een patiënt van Altrecht of Fivoor gaat, zal de buurtcoach in eerste instantie altijd in gesprek te gaan, rust creëren en de patiënt vervolgens naar diens afdeling begeleiden.

In contact met de buurtcoach: het eerste aanspreekpunt

Het telefoonnummer van de buurtcoaches is 06-5142 3309. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. De buurtcoaches zijn actief tussen 14.30 en 23.00 uur. In de periode daarbuiten kunt u toch gewoon een melding maken. U krijgt dan een medewerker van Fivoor, van de frontoffice van de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling). U wordt dus altijd te woord gestaan en uw melding wordt altijd in behandeling genomen en doorgegeven aan een verantwoordelijke, intern of extern.

U kunt de buurtcoaches ook mailen: buurtcoach@fivoor.nl. Bij een acute dreiging en/of gevaar belt u de politie via 112.