Alles over buurtcoaches

Even voorstellen

 

 

 

 

Dit zijn de vier buurtcoaches van Fivoor.

Met de klok mee vanaf linksboven:

Ton, Henny, Hendrik en Erik.

 

 

 

Eerste aanspreekpunt

De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt op de WA Hoeve. De buurtcoaches zijn dagelijks aanwezig van 7.30 – 23.00 uur en in het weekend van 15.00 – 23.00 uur. De coaches zijn bereikbaar via buurtcoach@fivoor.nl en 06 5142 3309.

Wat doet de buurtcoach?

Er zijn vier buurtcoaches. Tijdens hun dienst lopen en fietsen zij over het terrein van de WA Hoeve. U kunt hen bellen wanneer u zich zorgen maakt over gedrag van mensen van wie u vermoedt dat zij in behandeling zijn van Altrecht of Fivoor. Ook als u op de WA Hoeve overlast ervaart, kunt u contact opnemen met de buurtcoach. Gaat het om een spoedeisende of levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

De buurtcoach werkt samen met de BOA en de wijkagent. De buurtcoach heeft geen bevoegdheden om iemand staande te houden en draagt ook geen wapens. Als het inderdaad om een patiënt van Altrecht of Fivoor gaat, zal de buurtcoach in eerste instantie altijd in gesprek te gaan, rust creëren en de patiënt vervolgens naar diens afdeling begeleiden.